Polityka prywatności :

Polityka prywatności portalu piner.pl

Poprzez uczestnictwo w serwisie Użytkownik wyraża zgodę na :

- gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, utrwalanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez Administratorów w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania serwisu (w tym w szczególności w celach marketingowych);

- bezpłatną publikację i prezentację swych materiałów (w tym prywatnych zdjęć) zgodnie z ograniczeniami ustawionymi prze publikującego;

- otrzymywanie informacji handlowej od Administratorów oraz partnerów i kontrahentów Administratorów w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). Równocześnie Administratorzy zapewniają, iż otrzymywana informacja handlowa będzie zgodna z profilem serwisu.

Użytkownik ma prawo :

- w dowolnym momencie dodawać, zmieniać bądź usuwać zdjęcia opublikowane w swoim profilu.

- w dowolnym momencie uzupełniać, zmieniać bądź usuwać swoje dane osobowe podane podczas rejestracji.

Jeśli akceptujesz Regulamin oraz Politykę Prywatności serwisu www.piner.pl możesz przystąpić do rejestracji.